Home

Érzelmi intelligencia modellek

Érzelmi intelligencia modellek vs. érzelmi és szociális kompetenciák modellje (Cherniss 2010.) Az érzelmi intelligenciára vonatkozó legismertebb elméletek bemutatása. Az alábbiakban az érzelmi intelligencia területének kutatását meghatározó négy érzelmi intelligencia modellt kívánok bemutatni A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi. E tulajdonság alapú modellek képviselői (Bar-On 1997, 2004, 2006; Goleman 2000, 2002) úgy használják az érzelmi intelligencia fogalmát, mint olyan tu­lajdonságok vagy képességek listáját, amelyek révén az egyén sikeres lehet az életben Az érzelmi intelligencia modellje szerint a saját magunk és társadalmi kapcsolataink, illetve a felismerés és szabályozás skáláján mozogva négy nagy területet különíthetünk el. (Goleman ugyan ötödik változóként behozta a képbe a motivációt, de az EQ értelmezéséhez más modellek és szerintem sem feltétlenül.

Az érzelmi intelligencia elméleti hátterének áttekintése

 1. t vegyes megközelítések terjedtek el. A vegyes megközelítésû modellek fel-tételezése szerint az érzelmi intelligencia fõként tulajdonság jellegû egyéni különbség, amely önbeszámolós kérdõívekkel mérhetõ
 2. A fejletlen érzelmi intelligencia gyakran arra vezethető vissza, hogy a túlterhelt hétköznapokban szinte semmi idő nem jut önmagunkra. Ha nem szánsz kellő energiát a lelki fejlődésedre, veled is könnyen megeshet, hogy a kapcsolataid felületessé válnak, a gyakori indulatkitörések, a benned tobzódó harag, a negatív.
 3. o érzelmi állapotok létrehozása, elkerülése. (2. melléklet) Az érzelmi intelligencia-kutatás számára a népszerűséget Daniel Goleman: Az érzelmi intelligencia című könyve, hozta meg, amely tudományos bestsellerré vált. Goleman könyvében számos pszichológiai kísérlet mellett a legújabb neurológiai kutatáso
 4. az intelligencia többféleképpen határozták meg, beleértve a logika, a megértés, az önismeret, a tanulás, az érzelmi tudás, a tervezés, a kreativitás és a problémamegoldás képességét... Az intelligenciát az emberekben szélesebb körben tanulmányozzák, bár az állatokban és a növényekben is megfigyelték. A tanulmány a intelligencia Ez olyan téma volt, amely nagy.
 5. általánosság Az érzelmi intelligencia az egyén azon képessége , hogy felismerje, megkülönböztesse, címkézze és kezelje saját és mások érzelmeit . Az érzelmi intelligencia (IE vagy EI, az angol érzelmi intelligencia ) fogalma viszonylag új; valójában az első definíció 1990-ben nyúlik vissza, és az amerikai pszichológusok, Peter Salovey és John D. Mayer javasolta

Az érzelmi intelligencia fogalma és tartalma Az érzelmi intelligencia gyakorlati életben jelentkező felhasználása rohamosan terjed, egyre jobban hangsúlyt kap az a megállapítás, hogy a társas érintkezés terén - emberi kapcsolatokban, a vezetői tevékenységben - szükséges önmagunk, mások, csoportok érzelmeinek kezelésére. Az érzelmi intelligencia (EQ) azt a képességet jelöli, hogy egy ember milyen jól tudja megérteni, kezelni a saját érzelmeit, valamint adott esetben átérezni másokét.Akinek magas az EQ-ja, az érzékenyebb más emberek érzéseire, illetve szociálisan is aktívabb, és könnyebben alakít ki kapcsolatot emberekkel.. Sokan emberekhez való intelligenciának nevezik, hiszen az. motivációs faktorok együtteseként írják le a konstruktumot ( kevert érzelmi intelligencia modellek ). A doktori munka középpontjában az érzelmi intelligencia képesség-alapú modelljének empirikus elemzése áll. Egyrészt olyan mérési eljárások kidolgozására teszünk kísérletet

Az érzelmi intelligencia (EQ) és a jó teljesítmény szoros kapcsolatát az is bizonyítja, hogy a legjobban teljesítők 90%-a magas érzelmi intelligenciával rendelkezik. Az érzelmi intelligencia azonban kicsit megfoghatatlan, mégis ez befolyásolja, hogyan kezeljük a viselkedésünket, hogyan navigáljuk magunkat az összetett társas. Az érzelmi intelligencia egyik jele, hogy képesek vagyunk igazodni a környezethez - így ugyanis bárkivel megtalálhatjuk a közös hangot. Érdeklődik mások iránt, kérdéseket tesz fel nekik saját magukról. Ismeri a saját motivációit és stabil értékrendje van, mely szerint él A viselkedés, a személyiségvonások és az érzelmi intelligencia szerepe a machiavellista egyének által hozott döntések létrejöttében Doktori (Ph.D.) értekezé Bar-On érzelmi intelligencia modellje (1997) a kevert modellek közé tartozik. Szerinte az érzelmi intelligencia azon érzelmi, személyes és társas kompetenciák, valamint készségek együttese, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén eredményesen küzdjön meg környezete követelményeivel

Crocobloco babakocsi pajtás - K's Kids

III. 2.3. Az érzelmi intelligencia specifikus képességek megközelítése vs. az érzelmi intelligencia integratív megközelítése vs. kevert érzelmi intelligencia modellek.....39 III.2.4. Érzelmi intelligencia modell vs. érzelmi és szociális kompetenciák modellje....40 III. 2.5 A modellek alapvető különbsége abban nyilvánul meg, hogy mit sorolnak az érzelmi intelligencia tartományához. Az Encyclopedia of Applied Psychology az érzelmi intelligencia három fő modelljét különbözteti meg. 1. A Mayer-Salovey-modell meghatározza magát a konstrukciót. Úgy definiálja, mint a képesség arra, hogy. modellek alapvető különbsége abban nyilvánul meg, hogy mit sorolnak az érzelmi intelligencia tartományához. A szűkebb értelmezések kizárólag mentális képes-ségeket (Mayer, Salovey), a szélesebb tartományú modellek (Bar-On, Goleman) különböző érzelmi, személyes és társas kompetenciákat ölelnek fel. A különbség 2. táblázat: Az érzelmi intelligencia komponensei 22 3. táblázat: Az érzelmi intelligencia modellek összehasonlítása 23 4. táblázat: A válaszadók szervezeti egységenkénti megoszlása 86 5. táblázat: A Grandey által összeállított érzelmi munka kérdőív kérdéseinek faktorsúlyai 9

A Salovey-Mayer-féle érzelmi intelligencia modell

Ez nemcsak az érzelmi intelligencia fejlődését segíti elő, hanem azt is, hogy felnőttként megfelelően tudja majd kezelni a stresszes helyzeteket. A hallgatás ereje. A magas EQ-jú emberek képesek átérezni mások helyzetét, és nagyon jó hallgatóságnak bizonyulnak - ezzel sokak szívébe belopják magukat. A legjobb, ha ezt a. Az érzelmi intelligencia jelensége iránt oly mértékben megnövekedett az érdeklődés, hogy annak sokféle definíciója és mérőeszköze terjedt el. Bár a gondolkodás, és az arra ható hangulat vizsgálata már az 1970-es években elkezdődött, az érzelmi intelligencia, min Az érzelmi intelligenciával kapcsolatos tévhitek cáfolata Az érzelmi intelligencia nem egyenlő azzal, hogy kedvesek vagyunk Nem jelenti azt, hogy egyeduralmat biztosítunk az érzéseknek Sem a nők sem a férfiak nem jobbak az érzelmi intelligencia terén Az érzelmi intelligencia-modellek Személyiségjellemző - önbevalláson. A képesség-alapú modellek (lásd SALOVEY, MAYER, 1990; MAYER, SALOVEY, 1997) kizárólag mentális képességek halmazaként definiálják az érzelmi intelligenciát, szemben az ún. kevert érzelmi intelligencia modellekkel, amelyek személyiségvonások, mentális képességek, társas kompetenciák és motivációs faktorok. Az érzelmi intelligencia valójában emlékeztet a törzsi szervezetek összetartó erőire: ötven-száz ember szoros közösségére, ahol az egyén csak akkor marad életben, ha megérti és segíti a többieket. A közösség legfőbb értéke a tisztelet, a bizalom és az együttműködés

A képességalapú érzelmi intelligencia modellek egyfajta kognitív-érzelmi képességre reflektálnak, míg a vonás alapú modellek inkább az érzelmi öntudatosság egy aspektusát, azaz egy személyiségvonást határoznak meg, és a kevert modellek ezt Az érzelmi intelligencia segít abban, hogy megértsük, a különböző helyzetekben mi történik velünk, hogyan reagál rájuk a szervezetünk; de az EQ-tól függ, hogy a történteket hogyan éljük át. - Az, hogy miként hatnak ránk egyes helyzetek, elsősorban attól függ, miként gondolkodunk róluk, milyen jelentést. Könyv ára: 3315 Ft, Érzelmi intelligencia - Daniel Goleman, Meghatározza-e az IQ-nk a sorsunkat? Korántsem annyira, mint hinnénk. A kötet bemutatja, mely tényezőkön múlik, ha magas IQ-val bíró emberek csúfos kudarcot vallanak, a szerényebb adottságúak ezz DEFINÍCIÓ, MODELLEK Az érzelmi intelligenciára (kés őbbiekben ÉI) sok definíció, és osztályozási modell született. Ezek közül a legfontosabbakat, és véleményem szerint leginkább lényegre tör őket fogom Az érzelmi intelligencia osztályozásaival sikerült megállapítani, hogy milyen elemekb ől áll

Pedagógusjelöltek érzelmi intelligenciája Pedagógiai

megküzdés és az érzelmi intelligencia összefüggéseit és különbségeit. A teoretikus modellek felsorolásán kívül kézzelfogható példákon keresztül mutatjuk be a különböző folyamatokat és stratégiákat, és kitérünk az adap-tivitás, maladaptivitás, valamint a pozitív érzelemszabályozás kérdéskörére is Bár több pszichológus már rámutatott a kognitív és racionális elemek elégtelenségére mint egyetlen intelligencia mutatóra, ez a koncepció 1983-ban alakult ki Howard Gardner pszichológusnál, aki az IQ teszteket elégtelennek tartja a intelligencia. Az érzelmi intelligencia két alapvető formája létezik definíciója szerint: az érzelmi intelligencia az érzelmi információ észlelésének, kifejezésének, felhasználásának és irányításának azon képessége, amely elősegíti a személy. fejl. ődését. Az érzelmi intelligencia . kevert modelljei . között a legismertebb Bar-On (1997, 2001, 2006) koncepciója. A szerző.

A teoretikus modellek felsorolásán kívül kézzelfogható példákon keresztül mutatjuk be a különböző folyamatokat és stratégiákat, és kitérünk az adaptivitás, maladaptivitás, valamint a pozitív érzelemszabályozás kérdéskörére is. A képességalapú érzelmi intelligencia: új paradigmák a tesztfejlesztésben és. Maga a megnevezés valóban egy kicsit misztikus, de napjainkban a mesterséges intelligencia nagyon népszerű, sok újságcikk, tévériport szól róla, ezért az emberek többségében már kezd kialakulni egy kép arról, hogy ez egy olyan valami, ami gyakorlatban is alkalmazható megoldásokat produkál Egy nemzetközi team coach képzésre járok éppen, és az egyik alkaloml keretében közel 1 órát szántak a nemzetközi coach guruk a modellek használatára.Ebben azért van valami..mit lehet ilyen sokat beszélni a modellek használatáról?Így szeretnék megosztani jó pár hasznos, érdekes gondolatot azokból, amik itt elhangzottak., www.coachcard.hu coachcard.hu, Miért hasznosak a. Az érzelmi intelligencia (EI) az intelligencia vagy a képességek azon fajtája, ami a saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával kapcsolatos.. A kifejezés eredete. 1920-ban E. L. Thorndike a Columbia egyetemen a társas intelligencia kifejezést használta, hogy leírja azt a képességet, ami meghatározza, hogyan képes az ember. Megjelent 5 új kártya,melyek komplex szociális kompetencia modelleket mutatnak be vizuálisan, szimbólumok segítségével. A modelleket több mint 100 coach megkérdezésével választottuk ki, akik visszaigazolták a leggyakoribb coaching témákat, mint pl. vezetési kompetenciák, konfliktuskezelési, priorizálási, érzelmi intelligencia, kreatív gondolkodás

Érzelmi intelligencia fejlesztése: tippek és tévhitek

az Érzelmi intelligencia És szerepe a vezetÉsben. agilis mÓdszerek a vezetÉsben b témakörlista. pÁlyafejlŐdÉs És karrier elmÉletek És modellek . a szervezeti szocializÁciÓ elmÉletei És modelljei. csoportok, csapatok jellemzŐi, fejlŐdÉse És fejlesztÉse, teammunkÁt segÍtŐ És gÁtlÓ folyamatok a kÜlÖnbÖzŐ. Az érzelmi intelligencia fejleszthető, és a jó hír, hogy nem csak könyvekből, tudományos munkákból szerezhetünk ismereteket vele kapcsolatosan. Játék közben feloldódnak gátlásaink, sokkal könnyebben megnyílunk mások előtt, mint formális szituációkban. Éppen ezért a különböző pszichológiai társasok rendkívül. Az érzelmi intelligencia fejlődése nem áll meg az életkor előrehaladtával. Ha akarjuk, ha nem, részt veszünk egy bölcsülési, letisztulási folyamatban. A különbség csak abból adódik, hogy van, aki tudatosan éli át ezt a folyamatot. Ez a tudatosság főként elvárt munkahelyi környezetben

Érzelmi intelligencia - Első rész Hiszen - ahogy azt fentebb is olvashattuk - gyermekünk számára modellek vagyunk, azt fogja leutánozni és megtanulni, amit a felnőttektől lát. Önreflexív kérdések és gyakorlat saját érzelmi intelligenciánk feltérképezéséhez Az érzelmi intelligencia mérése viszonylag új a pszichológia területén, csak az 1980-as évek közepén fedezték fel. Jelenleg több modell fejlesztés alatt áll, de céljainkkal megvizsgáljuk az úgynevezett vegyes modellt, amelyet Daniel Goleman pszichológus fejlesztett ki. Először találkozott az érzelmi intelligencia. sége abban nyilvánul meg, hogy mit sorolnak az érzelmi intelligencia tartományához. a szűkebb értelmezések kizárólag mentális képességeket ( és Salovey), a szélesebb Mayer tartományú modellek (Bar-on, Goleman) különböző érzelmi, személyes és társas kom Jelenleg több érzelmi intelligencia-definíció is létezik. Akülönbözõ érzelmi intelligen-cia modellek két típusba sorolhatók. Petrides és Furnham (2001) e kategóriák világos megkülönböztetésére két címke bevezetését javasolta: vonás-érzelmi intelligencia és ké-pesség-érzelmi intelligencia

Tudástár Klub Önfejlesztés Korlátok nélkül. Tedd magadévá a világ legkiválóbb elméinek tudását. Legyél sikeresebb és boldogabb, mint valaha. Csatlakozz 2020.12.15. éjfélig a Tudástár Klubhoz, és tarts velünk a következő workshopon! Téma: Hogyan valósítsd meg a céljaid, társadalmi befolyásoltság nélkül? Nap Óra Perc Másodperc Csatlakozom a Klubhoz! Miként. Érzelmi intelligencia cím ő könyve pedig még népszer őbbé tette azt az elképzelést a szélesebb Ezek a modellek jelent ısen különböznek a képesség-modellektıl. A korábbi elképzelések 5 szerint ugyanis az érzelmi intelligencia alapján megkülönböztették a Az érzelmi intelligencia nem fejleszthető ugyan úgy, mint az értelmi intelligencia (magyarázat, belátás), hanem meg kell tapasztaltatni, élm énny é kell tenni. Az érzelmi fejlesztés lépései: Mintak övetés (krízishelyzetben nem az értelem vez érel benn ünket, hanem a belénk iv ódott mintáink szerint reag álunk) Az érzelmi intelligencia (EI) olyan képességek összességét jelenti, amelyekkel az ember felismeri és kezelni is tudja mind a saját, mind mások érzelmeit. A könyv azokat az érzelmileg is ütőképes vezetési stratégiákat ismerteti, amelyek által leküzdhetők az akadályok, és sikerre vihetők a célok

Teszteld az érzelmi intelligenciádat! - Lif

 1. Érzelmi intelligencia a munkahelyen Daniel Goleman a Harvard Egyetemen doktorált - majd később tanított - és tizenkét évig a New York Times-nak írt cikkeket az emberi viselkedéssel kapcsolatos legújabb pszichológiai és biológiai felfedezésekről
 2. 1. Érzelmi intelligencia fogalma 1.1.Definíciók, elméletek Az érzelmi intelligencia fogalma a 90-es évek elején jelent meg először. Ezt megelőzően a század elejétől egészen a 1969-ig akadémikus pszichológusok foglalkoztak a kérdéskörrel. Ebben az időszakban az érzelmeket és az intelligenciát egymástó
 3. Érzelmi intelligencia John D. Mayer és Peter Salovey vezette be (1990) a fogalmat a pszichológiába . Szerintük az érzelmek érzékelésének és megértésének képessége egy újfajta intelligenciát határoz meg. A Mayer-Salovey modell az érzelmi intelligenciát az érzelmi infromáció
 4. A Érzelmek birodalma érzelmi intelligencia kooperatív fejlesztő társasjáték ára most csak 7.900 Ft ♨️ ️Szállítás: A raktáron lévő termékek várható kiszállítási ideje: 1-2 munkanap. A rendelhető termékek várható kiszállítási ideje: 2-4 munkanap. Igyekszünk a legjobb és a leggyorsabb kiszolgálást nyújtani
 5. Az Emotional Intelligence View360 kidolgozója KENNETH M. NOWACK, Ph.D., okleveles pszichológus és kutató, akinek kiemelkedő munkássága kiterjed a 360° felmérések, az Érzelmi Intelligencia és a munkahelyi egészség területére is. Dr. NOWACK tagja a DANIEL GOLEMAN alapította szervezeti érzelmi intelligencia kutatására.
Éhes pelikán plüss pajtás - K's Kids

Könyv: Érzelmi intelligencia coaching - A vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése - Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Suhajda.. Intelligencia, intelligencia modellek, genetikai és környezeti tényezők hatásai, érzelmi intelligencia, kreativitás az iskolában, a kreatív személy jellemzői, a kreativitást segítő tényezők. 3. A mérés-értékelés elméleti alapjai, mérések az osztálytermi munkában, feladatlapok analízise

Érzelmi intelligencia fejlesztésének szükségessége az

A ma már klasszikusnak számító tehetség gondozó programok, modellek, elsősorban az értelem és a kimagasló képességek még jobb kiaknázását segítik, és a az érzelmi képességeket. Az érzelmi intelligencia bevonása a tehetségdefiníciókba, nemcsak a szemléleti és látóköri változásokat hoz, hanem eg A program a tantárgyi ismeretek mellett a proszociális viselkedés kompetenciáinak fejlesztését is tartalmazza (empátia, kölcsönös tisztelet, segítségnyújtás és elfogadás, a partner gondolatmenetének követése, szervezésirányítás, értékelés, önellenőrzés, az érzelmi intelligencia kompetenciái stb.) vizsgálatára létrehozott regressziós modellek paramétertáblái gyakorló pedagógusok körében 13.4.3. A Bar-On Érzelmi Intelligencia Skála és a pályán maradás 224 releváns individuális jellemzői közötti kapcsolat vizsgálatára létrehozott regressziós modellek paramétertáblá érzelmi intelligencia. február 6. 16:00 Munkaerőpiaci kihívások. A soft skillek fejlesztése és a munkaerő átképzése elkerülhetetlenné fog válni. Vélemény Mérő László új könyve az érzelmek új szemléletéről szól. Megismerkedhetünk az érzelmek szerkezetéről, megtudhatjuk, mi az érzelmek szerepe a gondolkodásban és a gazdaságban, melyek a rosszkedv előnyei, mit jelent valójában az érzelmi intelligencia, s végül sétát tehetünk az érzelmek állatkertjében

Velvet - Gumicukor - Ashley Graham tetőtől talpig igazi nő

A hírfolyamok szalagcímei alapján is egyértelműen látszik, hogy folyamatosan növekszik a mesterséges intelligenciát (MI) használó cégek száma. A McDonald's MI-vezérlést tervez az éttermekben, a Starbucks 2020 végére 4000 MI-vel működő baristát fog alkalmazni, a 7-Eleven már meg is nyitotta az első, pénztáros nélküli üzletét - ahol a vásárlók csak leemelik a. Az érzelmi intelligencia (EQ), bár régóta közismert fogalom, ritkán kap szerepet a toborzási folyamatokban, pedig életünket, döntéseinket, a munkához való viszonyunkat is mélyen áthatják érzelmeink. A munkáltatók elsősorban szaktudást, munkatapasztalatot és racionalitást keresnek a dolgozóikban, és sokkal jobban érdekli őket az IQ, mint az EQ

Mi az intelligencia? Modellek, megközelítések és iskolák

Bevezetés a testpszichológiába, érzelmi energia, reakciók az emberi testben; Újjászületés testi gyakorlatokon keresztül. Újjászületés a fizikai testen keresztül, lelki újjászületés a finom struktúrán keresztül. December 16-17: Érzelmi energia reakciói az emberi testben. Probléma topográfia a gerincen. 2018. január agilis EQ, érzelmi intelligencia, NLP, érzékszervi csatornás érzékelés, VAKOG rendszer, rögzítések, idő 45 PM Műhely - Gyulay Tibor - PM és TM több dimenziós kapcsolata - 2020 máj. 21.pd

Érzelmi intelligencia: Mi ez? Mi az? I

Az érzelmi intelligencia fogalma és értelmezése - I

 1. Mi az az érzelmi intelligencia? - KamaszPanas
 2. 11 jele annak, hogy fejletlen az érzelmi intelligenciá
 3. Jelek, melyek magas érzelmi intelligenciára utalnak
 4. Mitől leszünk érzelmileg intelligensek? - Dr

Az érzelmi intelligencia vizsgálata a szervezeti kultúra

 1. Hogy lesz magas érzelmi intelligenciájú felnőtt a
 2. Nagy Henriett - A Salovey Mayer féle érzelmi intelligencia
 3. Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia?- HR Portá
 4. Könyv: Érzelmi intelligencia (Daniel Goleman
 5. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének jelentősége a
 6. Az érzelmi intelligencia, helyezze magát a másik bőrére

GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia

Miért hasznosak a modellek a coaching folyamat során

 • Darkest Hour IMDb.
 • Kis téli zöld meténg tea.
 • Zénón paradoxon.
 • Idegrendszer biológia.
 • Foveoláris hyperplasia.
 • Szín kifejezések.
 • Downton abbey sorozat 6. évad.
 • Molett esküvői ruha.
 • Eddy K outlet.
 • Jel autocad.
 • A hangrögzítés története.
 • Biztonságos lakáskiadás.
 • Cute emoticons.
 • Pere aranyhordó étlap.
 • Hit gyülekezete házirend.
 • Filmes monológok.
 • Jáki templom nyugati kapuja.
 • Gps GF 07 nem működik.
 • Gyapjú ecet.
 • Kansas City Chiefs schedule 2019 pdf.
 • Nagycsaládos étkezési kedvezmény.
 • Édosz vendéglő.
 • Gabrielle union chris howard.
 • Kriptográfiai hash függvény.
 • Fordított áfa törvény 142§.
 • Céges meghatalmazás minta.
 • Blue Hole dahab.
 • Savanyú cukorka retro.
 • Szívbeteg kutya sétáltatása.
 • Sajtos tejszínes csirkemell spagettivel.
 • Tiszakécske református templom.
 • Acyclovir 400 mg.
 • Monster truck gyerekeknek.
 • Borderline személyiségzavar párkapcsolat.
 • Radaway zuhanykabin.
 • Metafora jelentése.
 • Ford bőr kulcstartó.
 • Fotonyomtatás budapest.
 • Legénybúcsús póló nyomtatás.
 • Last minute korfu repülővel.
 • Az akasztófavirágok balladája.